Half year 2015-2016 results

(Results for the half year ended 30 September 2015)

  • Half year turnover growth of 0,9%, with strong products turnover but slightly decreasing service turnover
  • 4,1% EBIT margin from continuing operations compared to 0,8% last year
  • Solid financial structure reflected by a sound net cash situation

Marc De Keersmaecker, General Manager of RealDolmen, commented:
“Infrastructure Products turnover is resilient with increased workplace and volume sales while margins are under pressure. Application Services Business, part of Professional Services, continues to grow steadily while Infrastructure Services is expected to improve in the coming months. Overall margins of our Professional Services are sound even if partially impacted by one time impacts. In Business Solutions we continue to show margin improvement as a consequence of our more selective approach to business and the positive impact of last year’s optimization.
We see good traction in our Application Services and Business Solutions business. We have therefor decided to hire over thirty additional graduates  in the last quarter of this book year, on top of the forty-three young graduates that started in September.”

Read the full press release.

Share
Posted in News, RealDolmen | Tagged , , | Leave a comment

Technologie in eigen beheer wordt beheer van IT in een verbruiksmodel. Bent u er klaar voor? Een checklist.

81% van de Belux-bedrijven spendeert volgend jaar evenveel of meer budget aan IT Outsourcing. Een checklist kan u helpen om te bepalen of uw bedrijf klaar is om (een deel van) de IT-afdeling uit te besteden aan een serviceprovider.

ITO-checklist

1.    Waarom overweegt u outsourcing?
Welk doel beoogt u met de uitbesteding van IT? Wilt u kosten besparen? Wilt u personeel vrijmaken dat zich kan toeleggen op de kernactiviteiten van uw bedrijf? Of zoekt u een manier om het verloop van technisch gekwalificeerde werknemers in een aantrekkende economie op te vangen? Zijn uw doelstellingen duidelijk omschreven en begrijpelijk voor derden?
Zodra uw doelstelling duidelijk is, kunt u uw behoefte aflijnen.

2.    Welk deel van uw bedrijf wilt u outsourcen?
Wat wilt u uitbesteden? Hardware? Ondersteunende helpdeskfuncties? Mail? Documentbeheer? Uw volledige IT-afdeling? En hoe complex is het project dat u wilt uitbesteden? Hoeveel procent van de benodigde kennis hebt u zelf in huis? Zodra u een klaar beeld hebt van uw behoefte, kunt u over het volgende puntje nadenken:

3.    Maak een kosten-batenanalyse
Welke afdeling in het bedrijf draagt de kosten van de uitbesteding? Is er een goedgekeurd budget voor outsourcing?
Breng de huidige kosten van uw IT-infrastructuur en -medewerkers duidelijk in kaart. Vergelijk dit met de mogelijke uitbestedingskost, en probeer daarbij geen kosten over het hoofd te zien. Er zijn namelijk meer verborgen kosten in een outsourcingproject dan u zou denken. Enkele voorbeelden:

  • Reiskosten en communicatiekosten kunnen oplopen omdat de medewerkers van de provider niet in uw eigen gebouwen werken.
  • De dynamiek van uw bedrijf, afdeling of project bepaalt de mate van benodigde flexibiliteit. Hoe dynamischer de mentaliteit, hoe meer ongeplande ontwikkelingen zich tijdens de looptijd van het contract kunnen voordoen. Met interne medewerkers is dat geen probleem: hun loonkost verandert niet als de planning wijzigt. Maar in een outsourcingcontract betekent verandering van plannen vaak ook een extra kost.

Evengoed zijn er  baten waar u niet meteen aan denkt zoals vierkante meters bedrijfsgebouw die vrijkomen en een lagere energierekening. Een goede raad kan zijn: betrek verschillende afdelingen bij de gedetailleerde analyse om geen uitgaven, maar ook geen opbrengsten te missen.

4.    Maak een risicoanalyse
U denkt in eerste instantie aan de lagere kosten en verhoogde efficiëntie bij uitbesteding. Wees er u echter van bewust dat outsourcing ook een impact heeft op de bedrijfsvoering en uw personeel. Duidelijke interne communicatie is een vereiste om het proces vlot te laten verlopen. Bovendien moet iemand het outsourcingproces managen en de problemen on the road aanpakken Change management en transitiemanagement zijn hier de sleutelwoorden.

5.    Is  outsourcing technisch haalbaar?
Is het in uw bedrijf of afdeling technisch mogelijk om te outsourcen? Hoe nauw verbonden  zijn uw verschillende applicaties en diensten? Kunt u uw IT-afdeling of een deel ervan afscheiden van het bedrijf? Hoe werkt uw beveiliging?

6.    Hoe ‘oud’ is uw huidige IT-infrastructuur?
De mate waarin uw IT-infrastructuur mee is met nieuwe ontwikkelingen kan bepalend zijn voor wat u uitbesteedt en hoe. Met uitbesteding komt u vandaag bijna zeker in een hybride cloudscenario terecht. Is uw IT-infrastructuur flexibel genoeg om daarop in te spelen?

Bij outsourcing verwacht u allicht en krijgt u ook een hoger dienstverleningsniveau dan wat u nu zelf intern kunt aanbieden. Maar goede serviceproviders zijn mee met de actuele technologieën en werken met de modernste apparatuur en applicaties. Houd dus rekening met mogelijke investeringen in uw eigen infrastructuur die nodig zijn om het beoogde dienstverleningsniveau te kunnen bereiken. Het voorkomt discussie achteraf over verborgen kosten . Bent u bereid alles los te laten en IT als elektriciteit te gaan beschouwen? Hoe het er komt maakt niet uit, het is er gewoon.

7.    Is  outsourcing organisatorisch haalbaar?
Zijn uw processen en procedures duidelijk beschreven? Kunt u processen van elkaar loskoppelen? Zijn ze duidelijk en  voor een externe partner? Als de externe partner uw processen niet begrijpt, kan hij onmogelijk de resultaten opleveren die u verwacht. Uw serviceprovider en uw bedrijf moeten op dezelfde lijn der verwachtingen zitten, daarvoor is degelijk ‘IT Governance’ nodig. Iemand moet een objectief overzicht bewaren over wat beide partijen willen en kunnen. Huidige trends geven bovendien aan dat een uitbestedend bedrijf zich niet langer bindt aan een enkele serviceprovider. Opdrachten, kosten en risico’s worden soms verspreid over verschillende aanbieders met elk hun specialisatie. Voedingsbodem voor het ontstaan van SIAM-modellen, Service Integration and Management. Kortom, u moet er dus voor zorgen dat uw zaakjes organisatorisch op orde zijn, voor u het uitbestedingsproject start.

Voor de beslissing om een serviceprovider als business enabler en strategisch partner in te schakelen, gaat u niet over een nacht ijs. Misschien is zelfs de hulp van specialisten aangewezen om een antwoord te vinden op de bovenstaande vragen, ook dat is outsourcing.
Stel uzelf de vraag of u tevreden bent met de manier waarop de IT-behoeften in uw bedrijf ingevuld worden. En misschien is outsourcing de oplossing die zorgt voor een toekomstig volmondig ‘ja’.

Wilt u nog meer weten over IT Outsourcing? Lees dan ook onze eerdere blogposts:
Disruptie is een feit: hoe kunt u business & IT agility verbeteren?
U kent de kost van IT outsourcing, kent u ook de meerwaarde?
Bedrijfscontinuïteit het fundament van iedere gezonde onderneming

Jo LeemansNog meer weten over IT Outsourcing? Neem dan contact op met Jo Leemans, Sales & Governance Manager IT Outsourcing RealDolmen.

Deze blogpost is de vierde in een tweewekelijkse serie van acht over IT Outsourcing.

Share
Posted in RealDolmen | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Weet u wat er kan, mag en moet gebeuren met klantengegevens?

Sigrid Windmolders

Sigrid Windmolders, Legal & Corporate Affairs Attorney Microsoft

Sigrid Windmolders, Legal & Corporate Affairs Attorney bij Microsoft, kwam spreken op de Lunch & Learn van RealDolmen in het AZ Sint-Lucas in Gent. IT-verantwoordelijken uit verschillende ziekenhuizen wilden immers weten waar je patiëntengegevens het veiligst kunt bewaren, met respect voor de privacy van de patiënt. “Zeker als de data de Europese zone verlaat, zijn bijkomende beschermsmaatregelen nodig. Als bedrijf draag je immers de eindverantwoordelijk over de persoonsgegevens van je klanten”, legt Windmolders uit.

“De ouderwetse opvatting dat gevoelige gegevens het gebouw niet mogen verlaten, is gelukkig voorbijgestreefd. Er is geen enkele wetgeving meer die je verbiedt om je data naar de cloud te brengen. Pas sinds 1995 is er de Europese richtlijn ter bescherming van persoonsgegevens. Deze richtlijnen zijn opgesteld en in gebruik genomen door de 28 lidstaten binnen de Europese Unie.”

De huidige privacywetgeving in een notendop

Toen in 1995 de Europese privacy richtlijn verscheen, diende deze in de Europese lidstaten te worden geïmplementeerd.  Sommige landen zoals onder andere België hadden reeds een privacywetgeving.  Daarnaast is elke sector ook gebonden aan eigen regels – de zogenoemde customer specific regulations – zoals bijvoorbeeld in de zorgsector. Bij het zoeken naar een cloudprovider hou je dus best rekening met deze specifieke vereisten.  Naast de harde wet, is er ook de Artikel 29 Privacy Werkgroep,  het onafhankelijke advies -en overlegorgaan van de privacytoezichthouders van de 28 EU lidstaten. Deze werkgroep stelde in 2012 een aanbeveling op, die als algemene richtlijn wordt aanvaard.  Zet je deze richtlijnen in je overeenkomst met de provider, dan worden ook deze harde wet.

Ons advies is om ze over te nemen in je contract.  “Microsoft houdt sowieso rekening met deze aanbevelingen”, zegt Windmolders. “We hanteren het principe van Trust by Design. De aanbevelingen van de commissie zijn opgenomen in onze software.” “Eigenlijk is het basisprincipe zeer eenvoudig: een derde partij mag niet ongemachtigd toegang krijgen tot persoonlijke informatie”, vat Windmolders samen.

Hoe bescherm je je data tegen derden?

Ga op zoek naar een provider die je data automatisch versleutelt en dus zelf ook niet kan inkijken. Zelfs wanneer een hacker in onze cloud zou binnenraken, kan hij niets met de versleutelde data aanvangen. “Ook geeft Microsoft nooit gegevens aan derden voor advertenties of gelijk welke andere doeleinden.  Microscoft zal enkel mits een rechtsgeldig bevel of een juridische equivalent, klantengegevens, zonder toestemming van de klant, doorgeven aan derden. In ieder geval, Microsoft zal elk verzoek van een overheidsinstantie, voor het delen van klantengegevens, zorgvuldig valideren.  Dit om na te gaan of elk ontvangen verzoek in overeenstemming is met de wetten, internationale verdragen, regels en procedures die voor dergelijk verzoek gelden.  Dit betekent dat elke overheidsinstantie die inzage wil in Microsoft klantengegevens, een vordering dient te lanceren via de officiële (internationale) juridische procedures. Microsoft hecht immers veel belang aan het vertrouwelijk omgaan met klantengegevens.”

“Aangezien jij, als klant, de eindverantwoordelijkheid draagt op het vlak van persoonsgegevensbescherming, is transparantie bijzonder belangrijk. Wij stellen klanten zo vroeg mogelijk op de hoogte van wat er met hun data zal gebeuren. Duidelijk communiceren en overleggen zijn essentieel.  Zoek een provider die met jou wil samenwerken, zodat je je data niet zomaar uit handen geeft”, concludeert Windmolders.

 

Share
Posted in Events, RealDolmen | Tagged , | Leave a comment

Banking and the cloud: friends or foes?

The European Banking Authority (EBA) and the European Network and Information Security Agency (ENISA) recently hosted a session on the usage of the cloud in the banking sector. Amongst  the  topics discussed were the cyber security challenges that the cloud brings for the financial sector.

Banking and the cloud

First of all, the cloud offers a lot of opportunities for the financial sector. The ENISA states that using the cloud leads to a better ROI and to a more efficient resource utilization, which implies lower costs. Not only these economies of scale, but also a higher resiliency due to better backup services can be obtained by investing in cloud technologies. Using a standardized solution leads to better patch and software update management. Lastly, the cloud also makes it easier to deploy new services and to take them to the market faster and therefore innovation becomes easier. In short: the cloud will modernize the financial sector and has several significant business benefits.

On the other hand, cloud solutions should not be implemented without taking into account some risks. First of all there is the loss of governance, which has an effect on security. Data breaches, where one cloud customer has access to another customer’s data  and other isolation problems should also be addressed. Cyber security is the main enabler for a smooth cloud adoption. Cyber security and the cloud in general, should also be compliant with the laws: data has to be protected according to the rules.

The cloud solution and the security measures used should also be compliant with the laws. The main problem with the existing policies and regulations is that they not fully cover the cyber security challenges related to the cloud, nor do the current regulations and policies cover all these issues. In addition, the specific aspects of the financial sector make it difficult to use all the best practices on the cloud in general.

In order to tackle the cloud challenge, financial institutions, NFSA and cloud service providers need to cooperate on an EU-wide harmonization of the legal requirements for financial cloud solutions. They should also work together to raise awareness of the cyber security.

Financial institutions willing to look into cloud solutions should develop a corporate risk assessment and come up with a strategy for deploying the cloud. They do not need to do this all by themselves, as IT integrators such as RealDolmen can help with looking into cloud technologies and setting up a safe environment. At RealDolmen we can combine knowledge on the cloud, on premise and hybrid solutions to provide our customers with the best solution for their situation.

Written by: Elia Mariën – Customer Executive Financial Services

Share
Posted in RealDolmen | Tagged , , , | Leave a comment

Bedrijfscontinuïteit is het fundament van iedere gezonde onderneming, hoe goed bent u verzekerd tegen het uitvallen ervan?

Continuïteit is vandaag een actueel onderwerp als we weten dat zelfs de servers van een internetgigant zoals Amazon erin slagen om uit te vallen. Op zondagochtend 20 september 2015 was het zover in hun datacenter in Virginia. Niet alleen de eigen diensten van Amazon in het noordoosten van Amerika lagen eruit; in hun zog volgden onder andere Netflix en de datingapp Tinder. Ook in eigen land werd onlangs een andere gigant door uitval getroffen. De bliksem sloeg tot vier keer toe in op het datacenter van Google bij Bergen. Bij Google weten ze nog steeds niet hoeveel data ze door die calamiteit zijn kwijtgespeeld en hoeveel gebruikers zijn geïmpacteerd. In het geval van Amazon vragen bepaalde, vooral Angelsaksische, kranten zich niet geheel onterecht af wat de impact was geweest als de crash niet op een zondag maar op een gewone weekdag was gebeurd. Bij Google ligt het misschien anders – het verlies zou naar eigen zeggen over een heel erg klein percentage aan gebruikersdata gaan, maar bij Amazon waren ze ongetwijfeld blij dat 20 september een zondag was.

Bedrijfscontinuïteit en ICT-beschikbaarheid

Bedrijven zoals Amazon en Google tonen ons dat bedrijfscontinuïteit en beschikbaarheid van ICT onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Toegegeven, hoge bomen vangen veel wind en halen al snel het nieuws. Toch zijn er steeds meer bedrijven die een ICT-infrastructuur hebben die 24 uur per dag beschikbaar moet zijn. De voorbeelden zijn legio: financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, online retailers klein of groot, … Wanneer zij met een storing worden geconfronteerd, gaat het vaak over aanzienlijke financiële verliezen.

Ook binnen de zorgsector neemt het belang van ICT hand over hand toe. Ziekenhuizen, maar ook andere verstrekkers van zorg zoals thuishulp, evolueren naar een continue en gedigitaliseerde dienstverlening. Dit is het gevolg van een aantal maatschappelijke bewegingen zoals de stijgende vraag naar zorg door de vergrijzing van de bevolking. Ook de toenemende vraag van de overheid om medische informatie via digitale platformen uit te wisselen, speelt hierin een rol. Denk maar aan e-Health en het elektronisch patiëntendossier. Zorgorganisaties hebben nood aan een ICT-infrastructuur die op een veilige manier 24/7 beschikbaar is, want een onbeschikbaarheid kost in dit geval niet alleen geld maar mogelijk ook levens.

health digitalHet maatschappelijke belang van bedrijfscontinuïteit wordt hiermee erg tastbaar, want het gaat natuurlijk over veel meer dan alleen het financiële plaatje. Het gaat ook over imagoverlies, verlies van vertrouwen, de operationele impact op het eigen personeel en andere belanghebbenden, organisatorische uitdagingen.

Gevolgschade en impact

Wanneer we spreken over bedrijfscontinuïteit gaat het over het inschatten van de gevolgschade voor uw bedrijf wanneer een kritisch bedrijfsproces of systeem uitvalt. Ieder bedrijf moet voor zichzelf in kaart brengen wat daarvan de impact is. Die impact zal voor een groot stuk bepalen welke maatregelingen u het best treft bij het borgen van de continuïteit en beschikbaarheid binnen uw bedrijf. Bedrijven waarbij de verwevenheid met ICT groot is, zoals financiële instellingen en ziekenhuizen, zullen waarschijnlijk ook meer inzetten op de beschikbaarheid ervan. Voor hen is een full failover-systeem in een extern datacenter misschien wel een noodzaak, terwijl andere bedrijven best andere afwegingen maken, wetende dat hoe hoger de beschikbaarheidsgarantie ligt, hoe hoger het prijskaartje is. Een goede kosten-batenanalyse kan u helpen om te bepalen hoeveel de continuïteit van uw bedrijfsvoering voor u waard is en welke verzekering u er het best tegenover plaatst. Is de impact van een defect of een uitval klein, dan zijn de middelen die nodig zijn om de continuïteit te garanderen dat waarschijnlijk ook. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Bij middelen gaat het trouwens niet alleen over ICT en data, maar ook over procedures en processen, mensen en gebouwen.

Het evangelie prediken

Om terug te komen op de Amazons en de Googles van deze wereld. ICT-bedrijven prediken tegenwoordig niet voor niets hun evangelie om op zijn minst stil te staan bij continuïteit en beschikbaarheid. Want grote namen halen dan misschien wel snel het nieuws, toch zijn er veel van dit soort verhalen die dat niet doen. En dat terwijl de gevolgen even nefast zijn, op welke schaal de getroffen bedrijven ook werken. Het kan dus zeker geen kwaad om eens kritisch naar de eigen bedrijfssituatie te kijken. U beslist natuurlijk zelf in hoeverre het nodig is om actie te ondernemen, maar weet dat een calamiteit zich doorgaans niet netjes en ruim op voorhand aankondigt. U bent er dus maar beter op voorbereid.

Wilt u weten hoe u uw business & IT agility kunt verbeteren via outsourcing? Lees dan verder in deze blogpost.
Jo LeemansMeer weten over IT Outsourcing? Neem dan contact op met Jo Leemans, Sales & Governance Manager IT Outsourcing RealDolmen.

Deze blogpost is de derde in een tweewekelijkse serie van acht over IT Outsourcing.

Share
Posted in RealDolmen | Tagged , , , , , | Leave a comment

U kent de kost van IT Outsourcing, kent u ook de meerwaarde?

Traditioneel kiezen CIO’s ervoor (een deel van) hun IT-afdeling uit te besteden om kosten te besparen of onder controle te houden. Dus kent u ongetwijfeld de kostprijs van outsourcing. Maar kent u ook de meerwaarde ervan?

Er zijn namelijk meer en soms zelfs betere redenen om een beroep te doen op betrouwbare service providers. Wij zien nog minstens vier andere triggers.

IT-Outsourcing-cost-benefit

Operations ontzorgen, bezetting optimaliseren

Hoeveel tijd besteden uw hoogopgeleide IT-specialisten aan PC-installaties, Windows-upgrades en serveronderhoud? Waarschijnlijk meer dan u wilt. Besteed uw commodity en operations uit. Geef de dagdagelijkse helpdeskproblemen aan een externe partner. Vergelijk het met elektriciteit of water: daar zorgt u niet zelf voor, dat moet er gewoon “zijn” om goed te kunnen koken. Als het PC-landschap en de servers er gewoon “zijn”, kan uw IT-afdeling zich toeleggen op wat er echt toe doet. U hebt ongetwijfeld zeer getalenteerde medewerkers in huis die de dingen juist doen. Maar doen ze ook de juiste dingen? Om het met Henry Thoreau te zeggen: Druk bezig zijn is niet genoeg, dat doen de mieren ook. De vraag is: waarmee bent u bezig?

Rechtstreeks gelinkt aan de ontzorging van uw operationele taken is de optimalisering van kennis en ervaring. Koop tijd en talent: zet het vrijgekomen IT-personeel in voor het creatieve werk om na te denken over uw IT-afdeling als driver voor de business. Of school mensen om tot de specialisten die u nog zocht in andere business-afdelingen.

De war for talent winnen

“Laat niemand ontslag nemen tot u weet wie de job gaat doen.” –  Georges Bradt voor Forbes

De wereld verandert razendsnel, de technologie verandert razendsnel, en de digital natives- die grote groep toekomstige werknemers – kunnen razendsnel adopteren en mee-evolueren – veel sneller dan de vorige generaties werknemers. Hoe kan een IT-afdeling zich vandaag aanpassen aan de toekomst en werknemers tevreden houden? Hoe gaat u om met werknemers die even snel van job wisselen als van technologie? Op een bepaald moment moet u kiezen of u investeert in de opleiding van een nieuwe vaste werkkracht, of in een externe, maar klaargestoomde collega. Outsourcing geeft u een bepaalde zekerheid altijd te weten wie de job gaat doen.

Samen meer weten

Om alle ontwikkelingen op het vlak van technologie en IT-beheer te volgen, hebt u tijd nodig, veel tijd. Service providers zijn actief bij een veelvoud aan partners, en worden dus geconfronteerd met een veelvoud aan problemen. En hebben een veelvoud aan oplossingen in hun portfolio. Door ervaring en veelvuldig contact met allerlei aspecten uit de IT-branche, heeft de outsourcer een breder zicht op de markt dan u waarschijnlijk ooit zelf kunt verwerven. Via uw service provider komen op die manier de juiste verbeteringen en oplossingen voor uw situatie bijna automatisch bij u terecht.

IT standaardiseren én diversifiëren

IT-Outsourcing-new-techStandaarden zijn niet weg te denken uit onze maatschappij, ze zijn een noodzaak om goed te functioneren. Tegelijk leiden de razendsnelle ontwikkelingen tot steeds meer diversiteit, ook in uw eigen IT-omgeving. Millenials, generatie Z, digital natives – ze vormen over slechts luttele jaren de grootste groep eindgebruikers én werknemers voor de IT-business. En ze denken en werken anders dan de vorige generaties werknemers. Denk maar aan BYOD (Bring your own device), smartphones en tablets, maar ook individuele softwareabonnementen en de wens van de gebruikers om IT steeds meer zelf aan te kopen. Een IT-afdeling die niet flexibel is, riskeert zichzelf op te zadelen met oncontroleerbare schaduw-IT. Hoe houdt u controle en overzicht over de onstuitbare diversiteit en garandeert u de veiligheid voor de business?

Zowel standaardiseren als diversifiëren zijn daarop het antwoord. In een goed doordachte combinatie. Standaardiseren in de backend, en diversifiëren in de frontend. Toestaan dat werknemers een parallel selfservicesysteem gebruiken. Ze doen dat niet omdat ze lastige klanten zijn, maar omdat ze de kennis met de paplepel hebben binnen gekregen en gewoon zo performant mogelijk willen zijn, op de gemakkelijkste manier. Zoals ‘customer centric’ het sleutelwoord is voor algemene bedrijfsvoering vandaag, moet ‘user centric’ het sleutelwoord zijn voor de CIO.

Grote omwentelingen dus, die ervoor zorgen dat u als CIO door de bomen het bos niet altijd meer ziet. Specialisten ter zake, uw partners bij een Service Provider kunnen u helpen om de juiste balans te vinden tussen standaard en diversiteit.

Uiteraard zijn er nog meer triggers, en heeft IT Outsourcing mogelijk impact op terreinen waar u nu nog niet aan denkt. Daarover meer in een volgende blogpost.

Wilt u weten hoe u uw business & IT agility kunt verbeteren via outsourcing? Lees dan verder in deze blogpost.
Jo LeemansMeer weten over IT Outsourcing? Neem dan contact op met Jo Leemans, Sales & Governance Manager IT Outsourcing RealDolmen.

Deze blogpost is de tweede in een tweewekelijkse serie van acht over IT Outsourcing.

Share
Posted in RealDolmen | Tagged , , , | Leave a comment

Disruptie is een feit: zet met IT Outsourcing in op het strategische verandervermogen van uw bedrijf

Het is een feit dat de wereld ingrijpend aan het veranderen is. We voelen de impact van die verandering allemaal. Het Internet, en vooral het mobiele Internet, heeft geen aan- en uitknop meer. Het is er altijd en overal en het maakt dat alles en iedereen continu met elkaar verbonden is. De markt is de wereld en bedrijven moeten ongelofelijk snel ageren en evolueren of ze verliezen hun marktpositie en verdwijnen.

are you ready for disruptionIT als drijver

Het verandervermogen van een onderneming speelt een belangrijke rol in haar overlevingskansen omdat net dat de onderscheidende factor is tegenover de concurrentie. Als CIO weet u als geen ander dat IT daarin een belangrijke business enabler is, zo niet de belangrijkste. Maar u weet ook dat verandering een enorme impact heeft op uw IT-organisatie, zeker in een situatie waarin de omstandigheden steeds sneller veranderen. De druk op IT om te aligneren met de business is hoog. IT moet echter voldoende wendbaar zijn om mee te evolueren met de business en het veranderingstraject mogelijk te maken. Is ze dat niet, dan kan dat nefaste gevolgen hebben.

Het onvermogen om te veranderen…

Zo stellen we een evolutie vast waarbij bepaalde sectoren en bedrijfstakken zich in het nauw gedreven voelen door de zogenaamde ‘disruptieve nieuwkomers’. We kennen ze allemaal; de taxibedrijven die zelf geen enkele taxi bezitten maar in geen tijd een gigantisch marktaandeel hebben. De Ubers en de Airbnb’s die het traditionele speelveld van gevestigde waarden herverkavelen. Ze zetten volledig in op het innovatieve potentieel van digitalisering en leggen daarmee het onvermogen van andere bedrijven om te veranderen bloot.

Schaduw-IT of zelf de regie voeren

Nu, de druk hoeft niet eens van buitenaf te komen. Onderzoek leert ons dat 63 procent van de CIO’s in de Benelux ermee te maken heeft in de eigen onderneming: afdelingen kopen hun eigen IT-producten en –diensten aan waarvoor geen officiële goedkeuring is gegeven en waar de IT-afdeling nauwelijks weet van heeft. Medewerkers gebruiken dit soort schaduw-IT voornamelijk omdat de IT-afdeling de behoefte van de business niet kan volgen. Trends zoals BYOD (Bring Your Own Device) en cloud computing spelen daarin een niet onbelangrijke rol. Uiteindelijk kijkt u als CIO op tegen een heterogeen en mogelijk zelfs onbestuurbaar IT-landschap. Om nog maar te zwijgen over de risico’s op vlak van beveiliging en de tijd en de hoeveelheid geld die u daarin moet investeren. Wist u dat gemiddeld 16 procent van de IT-uitgaven naar schaduw-IT gaat? Analisten verwachten dat dat percentage de komende tijd ook niet zal dalen, in tegendeel. U kunt de diversiteit toelaten, maar dan heeft u veel competenties nodig om dat landschap te ondersteunen. U kunt de regie echter ook zelf terug in handen nemen, maar dan moet u vanuit uw IT-afdeling wel de creatieve wendbaarheid hebben om de rol van business enabler ook effectief op te nemen.

Agility en de mogelijke rol van IT Outsourcing

Wendbaarheid, Agility, is dus het sleutelwoord en het is ongetwijfeld iets waar u naar best vermogen op inzet. Maar u weet ook dat goed gekwalificeerd IT-personeel schaars is, en daarom is het juist inzetten ervan van fundamenteel belang. Zet u uw mensen in op het onderhouden van het bestaande of op het realiseren van het nieuwe? Als u inzet op het laatste – wat slim is, dan komt er mogelijk een bottleneck bij het eerste. Een goede reden dus om na te denken over het uitbesteden van uw IT of althans een stuk ervan, te beginnen met uw commodity: het pc-landschap, de software, de servers, de beveiliging ervan, … Zaken die er gewoon moeten zijn en waarbij een externe partner u met zijn gespecialiseerde diensten kan ontzorgen.

Het potentieel van IT Outsourcing gaat in dit geval voorbij de traditionele reden om te kiezen voor Outsourcing, met name kostenbesparing. Doordat u het operationele beheer van uw IT-omgeving uitbesteedt aan een externe partner, kunt u zich focussen op het innoveren van de eigen IT-omgeving om van daaruit een platform te bieden dat uw business toelaat om te groeien. U kunt uw IT-organisatie meer doen aansluiten op de business waardoor ze de noden daar beter kan capteren en uiteindelijk ook sneller kan omzetten in innovatie.

Geen Agility zonder visie en strategie

Welke de aanleiding voor IT Outsourcing ook is, u wilt natuurlijk dat het een succes wordt. U doet er daarom goed aan om het outsourcen van IT in een breder strategisch kader te plaatsen. Wat is de huidige betekenis van IT voor uw organisatie en hoe past zij in uw toekomstvisie en missie? In welke mate ondersteunt IT uw bedrijfsprocessen van vandaag en hoe wendbaar kan ze omgaan met verandering en de mogelijke complexiteit ervan. Door deze vragen te stellen, kunt u ook beter beoordelen wat u best in eigen huis houdt en wat u beter via outsourcing realiseert. Het kan verstandig zijn om voor de antwoorden beroep te doen op externe deskundigheid, zonder dat het daarbij al gelijk over effectieve outsourcing moet gaan.

Er bestaan verschillende methodes die u kunnen helpen om uw strategie op vlak van bedrijfslandschap en ondersteunend IT-landschap voor te bereiden. Volgens Gartner is enterprise-architectuur hét fundament voor een succesvolle digitale strategie, en terecht. Enterprise-architectuur biedt inzicht in de onderlinge relaties tussen het bedrijfsmodel van uw onderneming enerzijds en het IT-landschap anderzijds. Ze brengt de huidige en de toekomstige situatie in kaart en zorgt ervoor dat de weg daartussen steeds in lijn is met uw strategische businessdoelstellingen. Enterprise-architectuur levert u de strategische roadmap die u toelaat om uw organisatie op een gecontroleerde en toekomstbestendige manier te transformeren van wat ze is naar wat ze moet zijn.

“Nieuwe prioriteiten in een tijd van groei”

ITO redenen tot outsourcing

Redenen voor outsourcing

IT Outsourcing staat dus niet op zichzelf maar maakt deel uit van een bredere visie op IT als facilitator voor de business. Studies bevestigen trouwens de steeds toenemende rol die IT speelt in het realiseren van de strategische groeiplannen van een onderneming. Ze tonen ook aan dat de vraag naar IT Outsourcing hierin blijft stijgen. Uit onderzoek van Whitelane Research (2015) blijkt bijvoorbeeld dat 46 procent van de 1.416 respondenten meer wil uitbesteden in de volgende jaren. 36 procent van de bedrijven verwacht geen verandering in de uitgavebudgetten. Slechts negen procent zegt minder te gaan uitbesteden. Twaalf procent weet het niet.

De achtste ‘Service Provider and Performance Satisfaction’-studie van KPMG bevestigt deze stijgende trend in IT-uitbesteding, maar ze haalt ook een belangrijke accentverschuiving in de waardepropositie ervan aan. KPMG spreekt over “nieuwe prioriteiten in een tijd van groei”. De economie is terug aan het opbloeien en ondernemingen zijn daardoor opnieuw gefocust op groei. Ze zijn bereid om de “strijdkas” waar ze tijdens de afgelopen crisisjaren aan vasthielden te investeren in het transformeren en wendbaar maken van hun business. Ze zullen dat doen met IT als voornaamste facilitator, waarbij het accent bij uitbesteding stilaan verschuift van het besparen van kosten naar het leveren van diensten en innovaties met toegevoegde waarde voor de business. Hun onderzoek toont aan dat naast kostenbesparing (26%) steeds meer andere drijfveren achter outsourcing naar boven komen: kwaliteitsverbetering (21%), toegang tot kennis en vaardigheden (19%) en een kortere ‘go-to-market’-tijd van nieuwe services (11%).

Jo LeemansMeer weten over IT Outsourcing? Neem dan contact op met Jo Leemans, Sales & Governance Manager IT Outsourcing RealDolmen.

Deze blogpost is de eerste in een tweewekelijkse serie van acht over IT Outsourcing.

In onze volgende blogpost zullen we het hebben over de impact van IT Outsourcing op uw bedrijf.

Share
Posted in RealDolmen | Tagged , , , , , , | 3 Comments

RealDolmen organiseert Wiki Wednesdays: Meer kennis in minder tijd

Wiki Wednesday

De technologische evoluties gaan snel. Pijlsnel. Zeker in onze ICT-wereld. Inzichten verwerven en uw kennis onderhouden kan een hele klus zijn, die bovendien veel van uw tijd vergt.

Slim omgaan met innovaties en nieuwe producten maakt in een organisatie wel vaak het verschil tussen succes en mislukking.

Pijlsnel inzicht

Daarom organiseert RealDolmen “Wiki Wednesday”, een weerkerende infosessie op de 2de woensdag van de maand.

Samen met partners uit het bedrijfsleven en de ICT-wereld scheppen we klaarheid en bieden we inzichten in hoe omgaan met nieuwe technologie in organisaties.

Tijdens een Wiki Wednesday worden tweemaal twee parallelle tracks aangeboden waaruit u vrij kan kiezen. Meer kennis dus op één moment gebundeld, om het voor u efficiënter en effectiever te maken.

RealDolmen biedt u deze infosessies gratis aan. Wiki Wedensday kalender bekijken en inschrijven?

Share
Posted in Events | Tagged | Leave a comment

Trage intrede van de cloud in de zorgsector

Conny Van den Steen“De cloud wordt nog maar met mondjesmaat toegepast in de zorgsector”, zegt Conny Van den Steen, Division Manager Cloud Solutions bij RealDolmen. “Dat heeft vooral te maken met het veiligheidsaspect. In de ziekenhuissector gaat het namelijk vaak om persoonsgebonden gegevens. De huidige regelgeving omtrent privacy en het gebruik van de cloud laat nog heel wat persoonlijke interpretaties toe.”

Lees het volledige artikel in ons kersverse simplICiTy magazine volledig gewijd aan Healthcare.

Lees de Familiehulp Case Study hoe RealDolmen alle applicaties, van e-mail tot en met de op maat gemaakte erp-software van Familiehulp naar de cloud migreerde.

Share
Posted in Interview, News, RealDolmen | Tagged , , | Leave a comment

Draagbaar en draadloos

“De consumerization of IT breekt langzamerhand ook door in de ziekenhuissector”, zegt David Steppe, Division Manager Workplace Solutions bij RealDolmen. “Vooral artsen werken steeds zelfstandiger en gebruiken daar graag hun eigen toestellen voor.” Dat is een van de zaken waar de IT-manager van een ziekenhuis rekening mee moet houden. Maar dat niet alleen.

Volgens Steppe vormt connectiviteit een van de grote technische uitdagingen in deze sector. “Een paar seconden geen netwerkverbinding hebben is voor de meesten onder ons hoogstens vervelend, maar in een ziekenhuis kan dat mensenlevens kosten.

Lees het volledige interview in ons kersverse simplICiTy magazine volledig gewijd aan Healthcare. Daarin leest u ook hoe het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant en Limburg thuiszorg met de tablet organiseert en hoe Jeugdinstelling De Zande veiligheid met bereikbaarheid combineert.

Share
Posted in Interview, RealDolmen | Tagged , , , | Leave a comment