Disruptie is een feit: zet met IT Outsourcing in op het strategische verandervermogen van uw bedrijf

Het is een feit dat de wereld ingrijpend aan het veranderen is. We voelen de impact van die verandering allemaal. Het Internet, en vooral het mobiele Internet, heeft geen aan- en uitknop meer. Het is er altijd en overal en het maakt dat alles en iedereen continu met elkaar verbonden is. De markt is de wereld en bedrijven moeten ongelofelijk snel ageren en evolueren of ze verliezen hun marktpositie en verdwijnen.

are you ready for disruptionIT als drijver

Het verandervermogen van een onderneming speelt een belangrijke rol in haar overlevingskansen omdat net dat de onderscheidende factor is tegenover de concurrentie. Als CIO weet u als geen ander dat IT daarin een belangrijke business enabler is, zo niet de belangrijkste. Maar u weet ook dat verandering een enorme impact heeft op uw IT-organisatie, zeker in een situatie waarin de omstandigheden steeds sneller veranderen. De druk op IT om te aligneren met de business is hoog. IT moet echter voldoende wendbaar zijn om mee te evolueren met de business en het veranderingstraject mogelijk te maken. Is ze dat niet, dan kan dat nefaste gevolgen hebben.

Het onvermogen om te veranderen…

Zo stellen we een evolutie vast waarbij bepaalde sectoren en bedrijfstakken zich in het nauw gedreven voelen door de zogenaamde ‘disruptieve nieuwkomers’. We kennen ze allemaal; de taxibedrijven die zelf geen enkele taxi bezitten maar in geen tijd een gigantisch marktaandeel hebben. De Ubers en de Airbnb’s die het traditionele speelveld van gevestigde waarden herverkavelen. Ze zetten volledig in op het innovatieve potentieel van digitalisering en leggen daarmee het onvermogen van andere bedrijven om te veranderen bloot.

Schaduw-IT of zelf de regie voeren

Nu, de druk hoeft niet eens van buitenaf te komen. Onderzoek leert ons dat 63 procent van de CIO’s in de Benelux ermee te maken heeft in de eigen onderneming: afdelingen kopen hun eigen IT-producten en –diensten aan waarvoor geen officiële goedkeuring is gegeven en waar de IT-afdeling nauwelijks weet van heeft. Medewerkers gebruiken dit soort schaduw-IT voornamelijk omdat de IT-afdeling de behoefte van de business niet kan volgen. Trends zoals BYOD (Bring Your Own Device) en cloud computing spelen daarin een niet onbelangrijke rol. Uiteindelijk kijkt u als CIO op tegen een heterogeen en mogelijk zelfs onbestuurbaar IT-landschap. Om nog maar te zwijgen over de risico’s op vlak van beveiliging en de tijd en de hoeveelheid geld die u daarin moet investeren. Wist u dat gemiddeld 16 procent van de IT-uitgaven naar schaduw-IT gaat? Analisten verwachten dat dat percentage de komende tijd ook niet zal dalen, in tegendeel. U kunt de diversiteit toelaten, maar dan heeft u veel competenties nodig om dat landschap te ondersteunen. U kunt de regie echter ook zelf terug in handen nemen, maar dan moet u vanuit uw IT-afdeling wel de creatieve wendbaarheid hebben om de rol van business enabler ook effectief op te nemen.

Agility en de mogelijke rol van IT Outsourcing

Wendbaarheid, Agility, is dus het sleutelwoord en het is ongetwijfeld iets waar u naar best vermogen op inzet. Maar u weet ook dat goed gekwalificeerd IT-personeel schaars is, en daarom is het juist inzetten ervan van fundamenteel belang. Zet u uw mensen in op het onderhouden van het bestaande of op het realiseren van het nieuwe? Als u inzet op het laatste – wat slim is, dan komt er mogelijk een bottleneck bij het eerste. Een goede reden dus om na te denken over het uitbesteden van uw IT of althans een stuk ervan, te beginnen met uw commodity: het pc-landschap, de software, de servers, de beveiliging ervan, … Zaken die er gewoon moeten zijn en waarbij een externe partner u met zijn gespecialiseerde diensten kan ontzorgen.

Het potentieel van IT Outsourcing gaat in dit geval voorbij de traditionele reden om te kiezen voor Outsourcing, met name kostenbesparing. Doordat u het operationele beheer van uw IT-omgeving uitbesteedt aan een externe partner, kunt u zich focussen op het innoveren van de eigen IT-omgeving om van daaruit een platform te bieden dat uw business toelaat om te groeien. U kunt uw IT-organisatie meer doen aansluiten op de business waardoor ze de noden daar beter kan capteren en uiteindelijk ook sneller kan omzetten in innovatie.

Geen Agility zonder visie en strategie

Welke de aanleiding voor IT Outsourcing ook is, u wilt natuurlijk dat het een succes wordt. U doet er daarom goed aan om het outsourcen van IT in een breder strategisch kader te plaatsen. Wat is de huidige betekenis van IT voor uw organisatie en hoe past zij in uw toekomstvisie en missie? In welke mate ondersteunt IT uw bedrijfsprocessen van vandaag en hoe wendbaar kan ze omgaan met verandering en de mogelijke complexiteit ervan. Door deze vragen te stellen, kunt u ook beter beoordelen wat u best in eigen huis houdt en wat u beter via outsourcing realiseert. Het kan verstandig zijn om voor de antwoorden beroep te doen op externe deskundigheid, zonder dat het daarbij al gelijk over effectieve outsourcing moet gaan.

Er bestaan verschillende methodes die u kunnen helpen om uw strategie op vlak van bedrijfslandschap en ondersteunend IT-landschap voor te bereiden. Volgens Gartner is enterprise-architectuur hét fundament voor een succesvolle digitale strategie, en terecht. Enterprise-architectuur biedt inzicht in de onderlinge relaties tussen het bedrijfsmodel van uw onderneming enerzijds en het IT-landschap anderzijds. Ze brengt de huidige en de toekomstige situatie in kaart en zorgt ervoor dat de weg daartussen steeds in lijn is met uw strategische businessdoelstellingen. Enterprise-architectuur levert u de strategische roadmap die u toelaat om uw organisatie op een gecontroleerde en toekomstbestendige manier te transformeren van wat ze is naar wat ze moet zijn.

“Nieuwe prioriteiten in een tijd van groei”

ITO redenen tot outsourcing

Redenen voor outsourcing

IT Outsourcing staat dus niet op zichzelf maar maakt deel uit van een bredere visie op IT als facilitator voor de business. Studies bevestigen trouwens de steeds toenemende rol die IT speelt in het realiseren van de strategische groeiplannen van een onderneming. Ze tonen ook aan dat de vraag naar IT Outsourcing hierin blijft stijgen. Uit onderzoek van Whitelane Research (2015) blijkt bijvoorbeeld dat 46 procent van de 1.416 respondenten meer wil uitbesteden in de volgende jaren. 36 procent van de bedrijven verwacht geen verandering in de uitgavebudgetten. Slechts negen procent zegt minder te gaan uitbesteden. Twaalf procent weet het niet.

De achtste ‘Service Provider and Performance Satisfaction’-studie van KPMG bevestigt deze stijgende trend in IT-uitbesteding, maar ze haalt ook een belangrijke accentverschuiving in de waardepropositie ervan aan. KPMG spreekt over “nieuwe prioriteiten in een tijd van groei”. De economie is terug aan het opbloeien en ondernemingen zijn daardoor opnieuw gefocust op groei. Ze zijn bereid om de “strijdkas” waar ze tijdens de afgelopen crisisjaren aan vasthielden te investeren in het transformeren en wendbaar maken van hun business. Ze zullen dat doen met IT als voornaamste facilitator, waarbij het accent bij uitbesteding stilaan verschuift van het besparen van kosten naar het leveren van diensten en innovaties met toegevoegde waarde voor de business. Hun onderzoek toont aan dat naast kostenbesparing (26%) steeds meer andere drijfveren achter outsourcing naar boven komen: kwaliteitsverbetering (21%), toegang tot kennis en vaardigheden (19%) en een kortere ‘go-to-market’-tijd van nieuwe services (11%).

Jo LeemansMeer weten over IT Outsourcing? Neem dan contact op met Jo Leemans, Sales & Governance Manager IT Outsourcing RealDolmen.

Deze blogpost is de eerste in een tweewekelijkse serie van acht over IT Outsourcing.

In onze volgende blogpost zullen we het hebben over de impact van IT Outsourcing op uw bedrijf.

Share
Posted in RealDolmen | Tagged , , , , , , | Leave a comment

RealDolmen organiseert Wiki Wednesdays: Meer kennis in minder tijd

Wiki Wednesday

De technologische evoluties gaan snel. Pijlsnel. Zeker in onze ICT-wereld. Inzichten verwerven en uw kennis onderhouden kan een hele klus zijn, die bovendien veel van uw tijd vergt.

Slim omgaan met innovaties en nieuwe producten maakt in een organisatie wel vaak het verschil tussen succes en mislukking.

Pijlsnel inzicht

Daarom organiseert RealDolmen “Wiki Wednesday”, een weerkerende infosessie op de 2de woensdag van de maand.

Samen met partners uit het bedrijfsleven en de ICT-wereld scheppen we klaarheid en bieden we inzichten in hoe omgaan met nieuwe technologie in organisaties.

Tijdens een Wiki Wednesday worden tweemaal twee parallelle tracks aangeboden waaruit u vrij kan kiezen. Meer kennis dus op één moment gebundeld, om het voor u efficiënter en effectiever te maken.

RealDolmen biedt u deze infosessies gratis aan. Wiki Wedensday kalender bekijken en inschrijven?

Share
Posted in Events | Tagged | Leave a comment

Trage intrede van de cloud in de zorgsector

Conny Van den Steen“De cloud wordt nog maar met mondjesmaat toegepast in de zorgsector”, zegt Conny Van den Steen, Division Manager Cloud Solutions bij RealDolmen. “Dat heeft vooral te maken met het veiligheidsaspect. In de ziekenhuissector gaat het namelijk vaak om persoonsgebonden gegevens. De huidige regelgeving omtrent privacy en het gebruik van de cloud laat nog heel wat persoonlijke interpretaties toe.”

Lees het volledige artikel in ons kersverse simplICiTy magazine volledig gewijd aan Healthcare.

Lees de Familiehulp Case Study hoe RealDolmen alle applicaties, van e-mail tot en met de op maat gemaakte erp-software van Familiehulp naar de cloud migreerde.

Share
Posted in Interview, News, RealDolmen | Tagged , , | Leave a comment

Draagbaar en draadloos

“De consumerization of IT breekt langzamerhand ook door in de ziekenhuissector”, zegt David Steppe, Division Manager Workplace Solutions bij RealDolmen. “Vooral artsen werken steeds zelfstandiger en gebruiken daar graag hun eigen toestellen voor.” Dat is een van de zaken waar de IT-manager van een ziekenhuis rekening mee moet houden. Maar dat niet alleen.

Volgens Steppe vormt connectiviteit een van de grote technische uitdagingen in deze sector. “Een paar seconden geen netwerkverbinding hebben is voor de meesten onder ons hoogstens vervelend, maar in een ziekenhuis kan dat mensenlevens kosten.

Lees het volledige interview in ons kersverse simplICiTy magazine volledig gewijd aan Healthcare. Daarin leest u ook hoe het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant en Limburg thuiszorg met de tablet organiseert en hoe Jeugdinstelling De Zande veiligheid met bereikbaarheid combineert.

Share
Posted in Interview, RealDolmen | Tagged , , , | Leave a comment

Geen misverstanden

Correcte informatie is in elke sector belangrijk, maar als het over mensenlevens gaat, zijn misverstanden totaal uit den boze. Helaas gebruikt niet iedereen overal ter wereld dezelfde methodes of benamingen om gegevens op te slaan of te delen. Master Data Management is daarom onontbeerlijk.

Het spreekt voor zich dat je patiënten maar kunt genezen door ze de juiste medicijnen en de juiste behandeling toe te dienen. Als zorgverleners daar informatie over opzoeken, moeten ze zeker zijn dat die gegevens kloppen. “En daar wringt het schoentje”, zegt Bart Macharis, Division Manager Data Insights bij RealDolmen. “Die informatie wordt vaak opgeslagen en bewaard in verschillende systemen, telkens ingedeeld volgens een andere structuur. Van consistentie is niet veel sprake. Met Master Data Management willen we deze kritische informatie eenduidig en gemakkelijk beschikbaar maken.”

Lees het volledige artikel in ons kersverse simplICiTy magazine volledig gewijd aan Healthcare.

Share
Posted in Interview, News, RealDolmen | Tagged , | Leave a comment

RealDolmen wint Smart Business Award in de categorie Services & Innovation

Smart Business magazine reikte onlangs hun eerste editie van de Smart Business Awards uit; 25 categorieën, met telkens één winnaar en één runner-up.

RealDolmen won in de hoofdcategorie “Services & Innovation” de Smart Business Award voor Staffing. Daarnaast werd RealDolmen runner-up voor de award voor Outsourcing & Services Benelux.

Johnny Smets en Tim Claes met de gewonnen awards op de Smart Business Awards

Met deze Smart Business Awards willen Smart Business en ZDNet.be IT-bedrijven in de kijker zetten en de IT-sector op een positieve manier onder het voetlicht plaatsen. Ze focussen hierbij op zakelijke IT in België, een onderdeel dat erg relevant is, maar te vaak nogal onderbelicht blijft.

Share
Posted in Awards, RealDolmen | Tagged , , , , | Leave a comment

De gezondheidszorg zet digitale samenwerking op het menu

Digitale SamenwerkingNiet alleen in de bedrijfswereld, maar ook in de gezondheidszorg is men koortsachtig op zoek naar mogelijkheden om de efficiëntie en de productiviteit van medewerkers te verhogen. De tools zijn er klaar voor, maar zorgpersoneel zit niet zo vaak achter het scherm als de gemiddelde kantoor- en kenniswerker. Ook deze mensen digitaal doen samenwerken is dus een uitdaging.

In veel ziekenhuizen is een aanzienlijke verandering aan de gang in de manier van werken. Men wil er meer en beter samenwerken, niet alleen binnen de muren van de eigen afdeling of instelling, maar ook met externe partners. Instellingen in de gezondheidszorg moeten namelijk met steeds minder middelen een toenemende vraag naar zorg opvangen, onder andere door de vergrijzing van de bevolking.

Vooral op het gebied van bedrijfsondersteunende informatie en het digitaliseren van communicatie en bedrijfsprocessen valt veel tijdwinst te boeken. Met die gewonnen tijd kunnen de patiënten beter worden bediend. “De laatste wijzigingen in procedures meedelen, vakantiedagen of badges aanvragen, problemen melden, toegang verlenen tot belangrijke informatie, procedures en richtlijnen, enzovoort: dat zijn de knelpunten”, zegt An Lenders, Business Development Manager voor de Business Productivity-afdeling van RealDolmen.

Lees het volledige artikel in ons kersverse simplICiTy magazine volledig gewijd aan Healthcare.

Share
Posted in Interview, News, RealDolmen | Tagged , , | Leave a comment

Hospital/AX: erp-software voor ziekenhuizen op voorschrift

HospitalAX

Een ziekenhuis is geen fabriek. Maar dat neemt niet weg dat men er wel gebaat is met een degelijk erp-systeem om essentiële bedrijfsprocessen te sturen, te meten of te optimaliseren. RealDolmen ontwikkelde speciaal voor ziekenhuizen het pakket Hospital/AX, dat een prominente rol aan het veroveren is op de Belgische markt.

Zoals de naam al laat vermoeden, is het erp-pakket gebaseerd op Microsoft Dynamics AX, een van de meest gebruikte bedrijfsapplicaties ter wereld.

Lees het volledige artikel in ons kersverse simplICiTy magazine volledig gewijd aan Healthcare.

Share
Posted in Interview, News, RealDolmen | Tagged , | Leave a comment

RealDolmen Sud peut être ambitieuse dans le secteur des soins de santé francophone…

Eddy VolcherDeux grands groupes d’hôpitaux francophones, à savoir les Cliniques Universitaires Saint-Luc de Woluwe et le Centre Hospitalier Chrétien de Liège, ont récemment décidé de collaborer avec RealDolmen Sud afin de renouveler leur système ERP. Un démarrage sur les chapeaux de roue pour Eddy Volcher (anciennement directeur général d’Alfea Consulting Belgique), qui préside aux destinées de RealDolmen Sud depuis l’année dernière.

Share
Posted in Interview, RealDolmen | Tagged , , , | Leave a comment

RealDolmen verzorgt lokale hulp bij de ICT-noden van de gezondheidszorg

simplICiTy magazine HealthcareZowat alle experts zijn het erover eens dat ICT tegemoet kan komen aan heel wat noden die leven binnen de gezondheidszorg. Alles zelf ontwikkelen en uitdokteren is veel te omslachtig en te duur, en dus is een goede externe ICT-partner onontbeerlijk. Birgit Roels, Marketing Business Partner voor Healthcare, legt uit waarom RealDolmen bijzonder goed geplaatst is om die rol te vervullen.

Lees het volledige interview in ons kersverse simplICiTy magazine volledig gewijd aan Healthcare.

Share
Posted in Interview, RealDolmen | Tagged , , | Leave a comment